PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens įsigijančio prekes (toliau – Pirkėjas) naudojantis UAB „Soleluna“ (toliau – Pardavėjas) elektronine parduotuve https://themoodsstudio.com (toliau – E. parduotuvė) ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes E. parduotuvėje.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios E. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
2.3. Esant neatitikimų dėl gautų prekių ar kilus kitokių klausimų, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti nurodytu el. paštu: sales@themoodsstudio.com arba kreiptis tel. +37065340829.
2.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo profilyje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu: info@themooodsstudio.com arba tel.+37065340829.
2.6. Įsigydamas prekes, Pirkėjas supranta, kad prekės/pakuotės atspalvis gali skirtis nuo paveikslėlyje atvaizduojamo atspalvio.
2.7. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad visa užsakyme pateikta informacija yra tiksli.
2.8. Pirkėjas, užsakydamas prekes per E. parduotuvę, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti E. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo profilį.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą E. parduotuvės profilio registracijos formoje, ir ją tvarkytis vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir vadovaudamasis Prekių pristatymo taisyklėmis (aktyvi nuoroda į Prekių pristatymo taisykles).

4. Kokybiškų Prekių grąžinimas/PAKEITIMAS
4.1. Kokybiškų prekių grąžinimas/pakeitimas vykdomas remiantis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo Nr. 697.
4.2. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtu pinigus (teisė atsisakyti sutarties) arba grąžinti prekę Pardavėjui ir ją pakeisti analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke (teisė pakeisti prekę).
4.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ar teise pakeisti prekę, praneša apie tai Pardavėjui el. paštu: sales@themooodsstudio.com arba tel. +37065340829, nurodant grąžinamos/keičiamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį. Pardavėjas nedelsdamas iškvies kurjerį, kuris paims grąžinti/pakeisti skirtas prekes. Pirkėjas privalo grąžinamas / keičiamas prekes supakuoti bei užklijuoti pristatymo adresą, kuris Pirkėjui bus atsiųstas elektroniniu paštu. Iškviestas kurjeris atvyks paimti paruoštų grąžinti/pakeisti prekių per 1-2 darbo dienas.
4.4. Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo/prekės pakeitimo termino, Pirkėjui pakanka pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ar teise pakeisti prekę iki sutarties atsisakymo/prekės pakeitimo termino pabaigos.
4.5. Atsisakius sutarties, grąžinamos visos Pirkėjo sumokėtos sumos už prekes, nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią buvo pranešta apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties. Pinigų grąžinimas atliekamas tokiu pat mokėjimo būdu, kokį atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją naudojo Pirkėjas. Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, Pardavėjas pasilieka teisę sumokėtų sumų negrąžinti tol, kol prekės nebus gautos atgal arba Pirkėjas nepateiks prekių išsiuntimą patvirtinančių įrodymų, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau..
4.6. Pirkėjas prekes, kurias jis nori grąžinti, taip pat gali pristatyti į Pardavėjo parduotuvę, įsikūrusią adresu Pilies g. 1, Kaunas.
4.7. Pirkėjas prekes turi atnešti į Pardavėjo parduotuvę arba pateikti kurjeriui per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešė Pardavėjui apie norą pakeisti/grąžinti prekę. Prekių grąžinimo/keitimo terminas laikomas nepraleistu, jeigu prekes Pirkėjas pristato į Pardavėjo parduotuvę arba išsiunčia iki pasibaigs 14 dienų terminas.
4.8. Jeigu Pirkėjas grąžina ar keičia netikusias prekes, Pardavėjas iš Pirkėjui grąžinamos pinigų sumos išskaičiuoja tokį patį mokestį, kokį Pirkėjas sumokėjo už siuntimo išlaidas, išskyrus tuos atvėjus kai prekių grąžinimu rūpinasi pats pirkėjas. 
4.9. Jeigu Pirkėjas grąžina ar keičia prekes, kurios Pirkėjui buvo pristatytos per klaidą, Pirkėjas nemoka už prekių grąžinimą Pardavėjui.
4.10. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, kai yra pristatomos bet kurios iš šių prekių:
(i) pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių;
(ii) supakuotos prekės, kurios nebetinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (maudymosi kostiumėliai nuo kurių pašalinta apsauginė plėvelė).
4.11. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
(i) grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje su visais įpakavimo priedais, kuriuos Pirkėjas rado pradiniame prekės įpakavime;
(ii) prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
(iii) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, batai matuojami tik ant kilimo ar kito paviršiaus, kuris nepažeistų batų pado ir kt.)
(iv) grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
(v) grąžinant prekę būtinai reikia pateikti užpildytą prašymą dėl pinigų grąžinimo, kurį galimą parsisiųsti iš E. parduotuvės
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0068/1351/5865/files/Prasymas_del_kokybisko_prekes_grazinimo-keitimo__Soleluna.docx?435 .
(vi) grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo-pardavimo kvitą, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą).
4.12. Jei Pirkėjas nori prekes pakeisti per E. parduotuvę, Pirkėjas vadovaudamasis Taisyklių 5.1. – 5.10. punktuose įtvirtintomis taisyklėmis taiko prekių grąžinimo procedūrą, t. y. informuoja Pardavėją el. paštu: sales@themoodsstudio.com arba tel. +37065340829 apie siekį grąžinti ir pakeisti prekes, grąžina Pardavėjui prekes ir pateikia naują užsakymą.

5. Nekokybiškų Prekių grąžinimas
5.1. Nekokybiškos prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo Nr. 697.
5.2. Jeigu Pirkėjui pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, jis turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekės gavimo informuoti Pardavėją el. paštu: sales@themoodsstudio.com arba tel. +37065340829.
5.3. Jeigu Pirkėjo įsigyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę per 2 metus nuo prekės gavimo dienos:
(i) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);
(ii) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
(iii) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti prekės kainą;
(iv) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu Prekės trūkumas yra mažareikšmis.
5.4. Reikalavimus dėl prekės, kuriai nustatytas tinkamumo naudoti terminas, netinkamos kokybės Pirkėjas gali pareikšti per prekės tinkamumo naudoti terminą.
5.5. Pirkėjas norėdamas grąžinti netinkamos kokybės Prekę, turi:
(i) pateikti prekę, kurios kokybė yra netinkama Pardavėjo parduotuvėje, esančioje Pilies g. 1, Kaunas arba supakuotą prekę pateikti Pardavėjo kurjeriui;
(ii) su nekokybiška preke pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo-pardavimo kvitą, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą);
(iii) su nekokybiška preke pateikti užpildytą prašymą dėl nekokybiškos prekės grąžinimo, kurį galima parsisiųsti iš E. parduotuvės
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0068/1351/5865/files/Prasymas_del_nekokybiskos_prekes__Soleluna.docx?436 .
5.6. Pardavėjas įsipareigoja neatlygintinai išnagrinėti Pirkėjo prašymą ir, kai nesutinka su Pirkėjo reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos, pateikia Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
5.7. Pardavėjui tenkinus Pirkėjo reikalavimą nutraukti sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtą kainą, Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės grąžinimo dienos, grąžina Pirkėjui į jo atsiskaitomąją sąskaitą už prekę sumokėtą kainą. Pardavėjas, grąžindamas Pirkėjui sumokėtą kainą, neišskaičiuoja iš jos sumos, kuria sumažėjo prekės vertė dėl jos naudojimo ar prekės išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.
5.8. Jei Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, nepriklausomai nuo to ar viena komplekto dalis, ar visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui visas prekių komplektą sudarančias dalis.
5.9. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita analogiška, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti nekokybiškos Prekės kainos ir naujos Prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą.
5.10. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
5.11. Pardavėjas neatsako už tai, kad E. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.12. Pardavėjas neatsako už prekių trūkumus, kurie atsirado dėl prekių netinkamo naudojimo.

6. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
6.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų Pirkėjo profilio registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
6.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E. parduotuve.
6.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
6.4. Jei E. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
6.5. Atsiradus žalai, Pardavėjas ir Pirkėjas atlygina vienas kitam tik jų kaltais veiksmais sukeltus tiesioginius nuostolius (pvz. Pardavėjas atlygina Pirkėjui atsiradusius tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė Pardavėjas savo kaltais veiksmais).

OVERVIEW

This website is operated by Moods Studio. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Moods Studio. Moods Studio offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

1. ONLINE STORE TERMS
By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

2. GENERAL CONDITIONS
We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.
You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.
The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

3. ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION
We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.
This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

4. MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES
Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

5. ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e‑mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

7. OPTIONAL TOOLS
We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.
You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.
Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).
We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

8. THIRD-PARTY LINKS
Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.
Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.
We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

9. USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS
If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.
We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.
You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e‑mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

10. PERSONAL INFORMATION
Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

11. ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS
Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

12. PROHIBITED USES
In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

13. DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY
We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.
We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.
You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.
You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.
In no case shall Moods Studio, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

14. INDEMNIFICATION
You agree to indemnify, defend and hold harmless Moods Studio and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

15. SEVERABILITY
In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

16. TERMINATION
The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.
These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.
If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

17. ENTIRE AGREEMENT
The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.
These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).
Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

18. GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Lithuania.

19. CHANGES TO TERMS OF SERVICE
You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

20. CONTACT INFORMATION
Questions about the Terms of Service should be sent to us at paulina@moods.lt